Pored drugih BiH kampanija i naša firma se odazvala i doprinijela učešću u ovoj međunarodnoj konferenciji.