KEMEKO-BH d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, ekologiju i usluge
Adresa: Purče bosanskog bb, 75305 Puračić-Lukavac

Direktor:
Maid Hadžimujić, dipl. ing. tehn.
Tel/Fax: +387 35 556 988
Mobile: +387 62 340 922
maid.h@kemeko.ba

Tehnički direktor:
Bajrić Nihad, dipl. ing. rud.-maš.
Tel/Fax: +387 35 556 988
Mobile: +387 62 346 194
info@kemeko.ba

Poslovni asistent:
Veldina Mehinbašić
Tel/Fax: +387 35 556 988
Mobile: +387 62 346 567
info@kemeko.ba

Vođa procesa bioremedijacije:
Melisa Ćatović
Tel/Fax: +387 35 556 988
Mobile: +387 61 411 901
melisa.c@kemeko.ba