Na teritoriji Bosne i Hercegovine SUROVINA Slovenija ima poduzeće KEMEKO-BH d.o.o. sa sjedištem u Lukavcu, koje obavlja djelatnost na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine

Bavi se skupljanjem, skladištenjem i zbrinjavanjem opasnog otpada u industriji, životnoj okolini i domaćinstvima, specijalnim čišćenjima u industriji, obradom medicinskog otpada (infektivni, potencijalno infektivni, oštri predmeti), proizvodnjom, inženjeringom i konzaltingom.

Djelatnost se izvodi po nacionalnim propisima, po direktivama EU, u skladu sa Baselskom konvencijom i internim standardima grupacije SUROVINA. Zavisna društva su također osnovana u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji. KEMIS ima 25 godina iskustva u djelatnosti i razvijenu ekipu stručnjaka i konzultanata iz ove oblasti.

KEMEKO u BiH je najveći izvoznik opasnog otpada iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske Unije. Za skladištenje opasnog otpada do njegovog konačnog zbrinjavanja u spalionicama zapadne Europe raspolaže sa specijalnim skladišnim kapacitetima ukupne površine oko 10.000m².

Sa ekonomskim razvojem u BiH povećava se i obim i dinamika otpadnih opasnih materijala, koje su produkt proizvodnje ili usluga, a nalaze se u industriji, životnoj okolini i u domaćinstvima. Sa odgovornim odnosom prema takvom otpadu stvaramo temeljne uslove za održivi razvoj, koji je naša obaveza do generacija koje dolaze.

INFOGRAFIKA: ODLAGANJE OTPADA

FOTOGALERIJA

KEMEKO-BH U BROJKAMA

0
Godina iskustva
0
m2 ukupne površine specijalnih skladišnih kapaciteta za skladištenje opasnog otpada do njegovog konačnog zbrinjavanja u spalionicama zapadne Europe
0
Klijenata

KONTAKT

KEMEKO-BH d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, ekologiju i usluge
Adresa: Purče bosanskog bb, 75305 Puračić-Lukavac

Direktor:
Maid Hadžimujić, dipl. ing. tehn.
Tel/Fax: +387 35 556 988
Mobile: +387 62 340 922
maid.h@kemeko.ba

Tehnički direktor:
Bajrić Nihad, dipl. ing. rud.-maš.
Tel/Fax: +387 35 556 988
Mobile: +387 62 346 194
info@kemeko.ba

Poslovni asistent:
Veldina Mehinbašić
Tel/Fax: +387 35 556 988
Mobile: +387 62 346 567
info@kemeko.ba

Vođa procesa bioremedijacije:
Melisa Ćatović
Tel/Fax: +387 35 556 988
Mobile: +387 61 411 901
melisa.c@kemeko.ba