U proteklom periodu KEMEKO-BH d.o.o. u Bosni i Hercegovini je ostvario vrlo uspješnu saradnju u oblasti ekološkog zbrinjavanja opasnog otpada sa sljedećim firmama:

– JP EP d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana Kakanj
– JP EP d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo, Zenica, Tuzla
– JP EP d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana Tuzla
– JP EP d.d. Sarajevo, Podružnica Hidroelektrane na Neretvi
– ELEKTROPRIJENOS BiH a.d. Banja Luka
– RAFINERIJA NAFTE a.d. Brod
– RAFINERIJA ULJA a.d. Modriča
– ENERGOINVEST D.D. Sarajevo
– JP EP BiH d.d. Sarajevo, rudnici “KREKA” Tuzla d.o.o.
– Rudnici mrkog uglja Banovići d.d.
– RUDNIK KREČNJAKA “VIJENAC” d.o.o. Lukavac
– Rudnik soli Tuzla d.d.
– TVORNICA CEMENTA LUKAVAC D.D.
– TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D.
– SISECAM – SODA d.o.o. Lukavac
– JU KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE
– JU opća bolnica Prim. Dr. ABDULAH NAKAŠ, Sarajevo
– JU KANTONALNA BOLNICA TRAVNIK
– ŠIRBEGOVIĆ group – Gračanica
– ALUMINIJ d.d. Mostar
– TMD Ai CIMOS, Gradačac
– INTER AUTO d.o.o. Tuzla
– GRAND AUTO d.o.o. Tuzla
– BH-GAS d.o.o. Sarajevo
– SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo
– FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D.
– XELLA – BH d.o.o. Tuzla
– SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA, Mostar
– SARAJEVSKI KISELJAK d.o.o.
– STANDARD D.D. Sarajevo
– MANN+HUMMEL BA, Tešanj
– ZAH d.o.o. Bosanska Krupa
– KCUS, Sarajevo
– UKC, Tuzla
– ARGETA d.o.o. Sarajevo
– LEDO D.O.O. Čitluk
– KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
– PIVARA TUZLA D.D.
– GIKIL d.o.o. Lukavac